Thông tin thành viên

731630.jpg";i:1;i:175;i:2;i:162;}}-photo
Họ và tên Bùi Việt Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/buihangtn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trưng Nhị
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 39 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1363 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này