866117.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trâu Quỳ
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

865575.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Đắc
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trâu Quỳ
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)